INNSENDING BEKREFTET

COVID-19 skjema fullført og innsendt

FORM COMPLETED

COVID-19 vaccine form completed and sent successfully