VAKSINESERTIFIKAT COVID-19

VIKTIG:

Dette er et tilbud for de som er fullvaksinerte for covid-19. 

Du booker en online time og får ila 1-3 dager tilsendt ditt vaksinesertifikat i pasientsky. Du trenger ikke møte fysisk til klinikken. 

Sertifikatet bekrefter at du har gjennomført vaksinering og det kan brukes ved ulike anledninger. 

Den har et standarisert format med spesifikk informasjon om vaksinen og datoer, med signatur og stempel fra lege og Medpoint. 
Vi understreker at dette ikke er et nasjonalt vaksinekort fra myndighetene. Du må ha fullt fødselsnummer for å kunne få sertifikatet, samt bank-id for å kunne logge inn i pasientsky. 

Sertifikatet er basert på innhenting av informasjon fra et sentralt vaksineregister og er således verifisert. 

Det krever dog at klinikken som har satt vaksinen har oppdatert vaksineregisteret etter at vaksinen har blitt satt.

Vi benytter Pasientsky. Du bør laste ned appen for å motta prøvesvar fra oss.
Man kan også logge inn på nett www.pasientsky.no  og lese meldinger der.

Åpningstider jul og nyttår 2021

Majorstuen

20.12: 08:00 – 21:00
21.12: 08:00 – 21:00
22.12: 08:00 – 21:00
23.12: 08:00 – 21:00
24.12: 08:00 – 18:00
25.12: 10:00 – 14:00
26.12: 10:00 – 14:00
27.12: 10:00 – 14:00
28.12: 10:00 – 14:00
29.12: 10:00 – 14:00
30.12: 10:00 – 14:00
31.12: 10:00 – 14:00

01.01: 10:00 – 14:00
02.01: 10:00 – 14:00