Koronatest sentralt i Oslo

Prisliste

Alle studenter får 20% rabatt med gyldig studentbevis.

Vi registrerer Covid-19 vaksine tatt i utlandet i det nasjonale vaksineregisteret (SYVAK), og du vil finne koronarsertifikatet ditt på helsenorge.no.
Registreringen tar bare noen minutter, og vaksinesertifikatet lastes automatisk opp på helsenorge.no.

For å registrere vaksinen din klikker du på gå til regsitrering over. 

Du kan også enkelt registrere vaksinen på vegne av familiemedlemmer etc. hvis du har vaksinedokumentasjonen tilgjengelig.

Etterregistrering av covid
vaksine satt i utlandet

NOK 400

Vanlig koronatest (RT-PCR)

NOK900

Ta en RT-PCR-test for å sjekke om du har Covid-19 eller ikke. 

Vi tilbyr følgende analyse:

– covid 19 PCR
– covid 19 real time RT PCR
– covid 19 RT PCR
– sars cov2 PCR
– sars cov2 real time RT PCR
– sars cov2 RT PCR

Analysetiden varierer utifra pågang på PCR laboratoriene men for tiden ligger den på 1-2 døgn

Hurtigtest antigen korona

NOK900

Hurtigtesten avslører Covid-19 viruset på 20 minutter. 

Testen bør tas i tidsrommet: 1 til 2 dager før du blir syk, til 4-6 dager etter du har blitt syk.

Vår test fanger også opp de nye mutasjonene!

Svar på 20 minutter

Hurtigtest antistoff korona

NOK900

Denne viser om du har hatt Covid-19 ved å påvise antistoffer mot viruset. Det er en blodprøve, men vi tar denne i fingeren. Vi ser etter antistoffene IgG og IgM. 

Prøven kan også gi en indikasjon på om du har aktiv infeksjon, men man vil da heller anbefale PCR eller antigen test. 

Det bør ha gått minst 14 dager, etter første dag med symptomer, for at du skal få utslag på IgG på denne testen. Det er usikkert om man har utslag på denne mer enn 6mnd etter gjennomgått Covid-19. Ved IgM utslag vil du få råd om å teste deg med PCR eller antigen for å se etter aktiv infeksjon.

Svar på 20 minutter

Hurtigtest antistoff + hurtigtest antigen

NOK1300

Pakke med hurtigtest og antistofftest. Du får da vite med en gang om du har hatt en infeksjon tidligere (og har antistoffer) og om du har en aktiv infeksjon nå. Pakken inkluderer også RT-PCR hvis det er indikasjon for det.

Svar på 20 minutter (ved PCR 1-3 dager)

FIT-TO-FLY

NOK1300

Vi benytter ENTEN hurtigtest ELLER RT-PCR til fit-to-fly attest. Du velger selv hvilke du ønsker. Dersom du ønsker begge bestill fit-to-fly pakke. 

GJELDER ALLE FIT-TO-FLY:
Hver enkelt må sjekke hva grensevakten og flyselskapet krever som grunnlag for attest (RT-PCR eller hurtigtest) og tidsintervallet testen er gyldig i (feks 24-72 timer før avgang). Det tar 1-3 døgn å få svar på RT-PCR analysen som da må legges til den totale tiden.

Vennligst fyll inn passnummer, samt om du ønsker RT-PCR eller hurtigtest som grunnlag for attesten i kommentarfeltet.

Analysetiden varierer utifra pågang på PCR laboratoriene men for tiden ligger den på 1-2 døgn

Analysetiden er 20 minutter for antigen hurtigtesten.

FIT-TO-FLY Pakke

NOK 2000

Dette er et tilbud til dem som ev. skal mellomlande i et land som krever en annen type attest enn endelig destinasjon. Pakken inneholder RT-PCR + hurtigtest antigen + fit-to-fly attesten.

GJELDER ALLE FIT-TO-FLY:
Hver enkelt må sjekke hva grensevakten og flyselskapet krever som grunnlag for attest (RT-PCR eller hurtigtest) og tidsintervallet testen er gyldig i (feks 24-72 timer før avgang). Det tar 1-3 døgn å få svar på RT-PCR analysen som da må legges til den totale tiden.

Vennligst fyll inn passnummer, samt om du ønsker RT-PCR eller hurtigtest eller begge som grunnlag for attesten i kommentarfeltet.

Analysetiden varierer utifra pågang på PCR laboratoriene men for tiden ligger den på 1-2 døgn.

Analysetiden er 20 minutter for antigen hurtigtesten.

Prisliste

Alle studenter får 20% rabatt ved å fremvise gyldig studentbevis.

Etterregistrerring av covid vaksine
satt i utlandet i nasjonalt vaksineregister (SYSVAK)

Vi registrerer Covid-19 vaksine tatt i utlandet i det nasjonale vaksineregisteret (SYVAK), og du vil finne koronarsertifikatet ditt på helsenorge.no.
Registreringen tar bare noen minutter, og vaksinesertifikatet lastes automatisk opp på helsenorge.no.

For å registrere vaksinen din klikker du på gå til regsitrering over. 

Du kan også enkelt registrere vaksinen på vegne av familiemedlemmer etc. hvis du har vaksinedokumentasjonen tilgjengelig.

Etterregistrering av covid
vaksine satt i utlandet

NOK 400

Covid-19
Vaksine sertifikat

Vanlig koronatest (RT-PCR)

Hurtigtest antigen korona

Hurtigtest antistoff korona

Hurtigtest antistoff + hurtigtest antigen

FIT-TO-FLY

FIT-TO-FLY Pakke

Dette er et tilbud for de som er fullvaksinerte for covid-19. 

Du booker en online time og får ila 1-3 dager tilsendt ditt vaksinesertifikat i pasientsky. Du trenger ikke møte fysisk til klinikken. 

Ta en RT-PCR-test for å sjekke om du har Covid-19 eller ikke. 

Vi tilbyr følgende analyse:

– covid 19 PCR
– covid 19 real time RT PCR
– covid 19 RT PCR
– sars cov2 PCR
– sars cov2 real time RT PCR
– sars cov2 RT PCR

Hurtigtesten avslører Covid-19 viruset på 20 minutter. 

Testen bør tas i tidsrommet: 1 til 2 dager før du blir syk, til 4-6 dager etter du har blitt syk.

Vår test fanger også opp de nye mutasjonene!

Denne viser om du har hatt Covid-19 ved å påvise antistoffer mot viruset. Det er en blodprøve, men vi tar denne i fingeren. Vi ser etter antistoffene IgG og IgM. 

Pakke med hurtigtest og antistofftest. Du får da vite med en gang om du har hatt en infeksjon tidligere (og har antistoffer) og om du har en aktiv infeksjon nå. Pakken inkluderer også RT-PCR hvis det er indikasjon for det.

Vi benytter ENTEN hurtigtest ELLER RT-PCR til fit-to-fly attest. Du velger selv hvilke du ønsker. Dersom du ønsker begge bestill fit-to-fly pakke. 

Dette er et tilbud til dem som ev. skal mellomlande i et land som krever en annen type attest enn endelig destinasjon. Pakken inneholder RT-PCR + hurtigtest antigen + fit-to-fly attesten.

Sertifikatet bekrefter at du har gjennomført vaksinering og det kan brukes ved ulike anledninger. 

Den har et standarisert format med spesifikk informasjon om vaksinen og datoer, med signatur og stempel fra lege og Medpoint. 
Vi understreker at dette ikke er et nasjonalt vaksinekort fra myndighetene. Du må ha fullt fødselsnummer for å kunne få sertifikatet, samt bank-id for å kunne logge inn i pasientsky. 

Sertifikatet er basert på innhenting av informasjon fra et sentralt vaksineregister og er således verifisert. 

Det krever dog at klinikken som har satt vaksinen har oppdatert vaksineregisteret etter at vaksinen har blitt satt.

Svar innen 1-3 dager

Svar på 20 minutter

Prøven kan også gi en indikasjon på om du har aktiv infeksjon, men man vil da heller anbefale PCR eller antigen test. 

Det bør ha gått minst 14 dager, etter første dag med symptomer, for at du skal få utslag på IgG på denne testen. Det er usikkert om man har utslag på denne mer enn 6mnd etter gjennomgått Covid-19. Ved IgM utslag vil du få råd om å teste deg med PCR eller antigen for å se etter aktiv infeksjon.

Svar på 20 minutter

Svar på 20 minutter (ved PCR 1-3 dager)

GJELDER ALLE FIT-TO-FLY:
Hver enkelt må sjekke hva grensevakten og flyselskapet krever som grunnlag for attest (RT-PCR eller hurtigtest) og tidsintervallet testen er gyldig i (feks 24-72 timer før avgang). Det tar 1-3 døgn å få svar på RT-PCR analysen som da må legges til den totale tiden.

Vennligst fyll inn passnummer, samt om du ønsker RT-PCR eller hurtigtest som grunnlag for attesten i kommentarfeltet.

Analysetiden varierer utifra pågang på PCR laboratoriene men for tiden ligger den på 1-2 døgn.

Analysetiden er 20 minutter for antigen hurtigtesten.

GJELDER ALLE FIT-TO-FLY:
Hver enkelt må sjekke hva grensevakten og flyselskapet krever som grunnlag for attest (RT-PCR eller hurtigtest) og tidsintervallet testen er gyldig i (feks 24-72 timer før avgang). Det tar 1-3 døgn å få svar på RT-PCR analysen som da må legges til den totale tiden.

Vennligst fyll inn passnummer, samt om du ønsker RT-PCR eller hurtigtest eller begge som grunnlag for attesten i kommentarfeltet.

Analysetiden varierer utifra pågang på PCR laboratoriene men for tiden ligger den på 1-2 døgn

Analysetiden er 20 minutter for antigen hurtigtesten.

Det er viktig at du møter opp presist til timen slik at vi unngår kø. Ikke kom for tidlig og ikke kom for sent. Vi har ingen venterom og setter pris på at du overholder tidsrommet du er tildelt.
Ingen skal stå i kø på utsiden av klinikken og sperre veien for våre nabo bedrifter. Du blir ropt opp når det blir din tur og du blir bedt om å komme til vårt test rom. Testing tar ca. 2-3 minutter. Vi tar stort sett alle prøvene fra nese, men det hender også at vi tar fra hals eller begge områder.

PCR-tester er svært presise, og oppdager virusets arvemateriale RNA i prøver fra nese eller svelg ned til veldig små konsentrasjonener.

Laboratoriet eller Helsenorge er ansvarlig for utsendelse av dette. Sjekk resultatet på https://www.furstpasient.no/
eller
https://helsenorge.no/
etter 1-3 dager. Du vil bli kontaktet hvis det er positiv prøve. 

Hurtigtesten får en stadig større rolle. Den er spesielt nyttig i følgende situasjoner:

Ved smitteutbrudd for å identifisere smitteførende personer raskt (ordinær svartid mer en ett døgn) for å komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon samt avklare smitteomfang.

Regelmessig testing av ansatte og beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, ved høy smittespredning i samfunnet, der det er økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Smitteavklaring i befolkning ved milde symptomer under 5 dager, og der svartid på PCR er lang.

Ved testing ved grensepasseringer, enten som supplement eller erstatning for PCR-test.

PCR-tester er svært presise, og oppdager virusets RNA i prøver fra nese eller svelg. En antigentest vil der imot finne proteinene som er pakket rundt covid-19 viruset.
Antigentesten oppdager mellom 96,5-97,1% av smittetilfellene. Dermed er det en liten risiko for falsk negativ (at du får et negativt svar, men du egentlig har testet positiv).

Testresultat er ferdig etter 20 minutter og du får resultat på Pasientsky.

Denne testen viser om man har hatt Covid-19 eller ikke. 

Den kan tas minst 14 dager etter symptomdebut. Testen påviser antistoffer IgG og IgM for SARS-CoV-2.

FHI og Noklus validert og presisert at denne testen har tilfredsstillende kvalitet for å teste personer etter sykdom. FHI presiserer at en positiv test da må anses som en indikasjon på sannsynlig gjennomgått infeksjon, men den er ikke god nok for et annet bruksområde (som grunnlag for beslutninger som får smittevernmessige konsekvenser eller karantenefritak).

FHI og Noklus har gjennomført en studie om hurtigtester. Rapporten ble publisert 24.04.20, kun 4 av 11 tester er blitt verifisert og anbefalt til bruk av helsepersonell.

Disse hurtigtestene var best i Noklus-testen
OnSite Covid-19 IgG/IgM Rapid Test (CTK Biotech, Inc, USA)
Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test (Acro Biotech Inc, USA)
A Rapid IgM-IgG Combined Antibody Test Kit for SARS-CoV-2 (Jiangsu Medomics medical technology Co., Kina)
SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test (Zhuhai Encode Medical Engineering Co., Kina)

Testen vi bruker heter OnSite og er blant de beste anbefalte tester som er verifisert og kvalitetsikret av FHI og Noklus. I Europa har testen CE merking.

Du kan lese mer om resultat av studien for disse testene på hjemmeside til FHI her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/serologi-og-hurtigtester/

Selve studien er publisert av noklus og kan leses her:

https://www.noklus.no/media/4k3hjwdh/report_2_covid19_rapidtests_noklus_2020.pdf

NRK har publisert en kort resyme av resultatet av denne studien som du kan lese det her:

https://www.nrk.no/vestland/forskere-har-testet-korona-hurtigtester_-_-kan-kun-pavise-infeksjon-i-ettertid-1.14992672

Et negativ resultat betyr at du sannsynligvis ikke har hatt Covid-19, men kan ikke si noe konkret om de siste 14 dagene. 
Hvis du utvikler symptomer fra luftveiene kort tid etter testing med negativt resultat kan du ha Covid-19 og må følge rådene fra FHI.

En positiv IgM kan tyde på at man har en aktiv infeksjon og kan smitte andre. I dette tilfelle tar vi en ordinær PCR test kostnadsfritt. Du vil da bli kalt inn igjen. En positiv IgG betyr at man har sannsynlig gjennomgått infeksjonen tidligere.

Får du et negativt svar betyr det at du har vært smittefri i inntil ca. 2 uke før testdato. Hvis du igjen blir syk imidlertid kort tid etter testing kan man ikke utelukke Covid-19 og følge gjeldende råd og regler. Du bør også utføre en ny test etter 2 uker, eller ta en PCR test fra luftveier.
Personer som allerede er pålagt karantene (for eksempel etter utenlandske reise eller etter nærkontakt med en som er testet positiv) men får et negativ resultat hos oss skal IKKE opphøre karantene og må fortsatt følge rådene fra helsemyndigheter.

Det er ulikt i de forskjellige flyselskapene hvor lang tid i forveien de godtar negativ koronaprøve. Noen flyselskap godtar 120 timer, noen 96 timer og noen 72 timer. Vi tar både hurtigtest og PCR analyse avhengig av hva som kreves av destinasjonsland og flyselskap. PCR sendes til laboratoriet og svaret kommer da 24 – 72 timer etter. 

Når du må ta testen avhenger derfor av når avreise er. Eksempel: Avreise fredag kl 1200 med krav om attest maks 72 timer før avreise. Analysetid 1-3 dager. Man anbefales derfor å ta testen tirsdag. Da er den klar innen avreise fredag og fortsatt med god gyldighet uansett om svar kommer etter 2 døgn.

Husk å sjekke om det er krav til attest ved mellomlandinger.

Vi gjør oppmerksom på at all kommunikasjon foregår gjennom Pasientsky og oppfordrer pasientene til å laste ned appen. Klikk på logo over for å laste ned.

No Norwegian ID number?

The above booking link is only for patients who have a Nowegian ID number. If you dont have a Norwegian ID number (or D-number) please send us an email using this button.
Her finner du oss
Kom gående
Parkering utenfor

Bedriftsavtale

Fast månedspris per ansatt med fritt antall tester
Fast rabatt per test
Vi kan også skreddersy andre løsninger etter bedriftens behov. Ta kontakt på help@medpoint.no

Hvis din bedrift allerede har avtale skriver du hvilken bedrift det gjelder i kommentarfeltet på timebestillingen etter at du har valgt bedriftsavtale under timetype. 

Dersom du har alvorlige symptomer som tung pust, brystsmerter eller talevansker, ring 116 117.

Ved akutt, livstruende sykdom, ring 113.

Våre bedriftskunder